Aby przegl膮da膰 t臋 stron臋 musisz zaakceptowa膰 przetwarzanie danych osobowych na zasadach okre艣lonych w polityce prywatno艣ci. Je艣li nie wyra偶asz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wy艂膮cznie cookies w przegl膮darce lub opuszczenie serwisu.

Dla kupuj膮cego

Firma

Tompol Tomasz Szczerba, ul. Wierzbowa 1, 55-040 Domas艂aw

Kontakt

Tel.: +48 572 502 992

email: sklep@njdrogerie.pl

Adres przedsi臋biorstwa

Tompol Tomasz Szczerba, ul. Wierzbowa 1, 55-040 Domas艂aw

Adres do reklamacji

NJ Drogeria, ul. Zatorska 60/2B, 52-215 Wroc艂aw

Opis procedury reklamacji

1. Kupuj膮cy mo偶e sk艂ada膰 Sprzedawcy reklamacje dotycz膮ce zawartej Umowy pod adresem

sklep@njdrogerie.pl

lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Poprawnie z艂o偶ona reklamacja powinna zawiera膰 co najmniej:

- imi臋, nazwisko, adres, adres e-mail Kupuj膮cego,

- dat臋 zawarcia Umowy stanowi膮cej podstaw臋 reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem 偶膮dania Kupuj膮cego,

- wszelkie okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce reklamacj臋.2. Je偶eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedaj膮cy zwraca si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o jej uzupe艂nienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedaj膮cy rozpoznaje reklamacj臋 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid艂owej postaci.

4. Odpowied藕 na reklamacj臋 wysy艂ana jest na podany przez Kupuj膮cego adres e-mail b膮d藕 na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odst膮pienia od umowy

W ci膮gu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku us艂ug zawarcia umowy, Kupuj膮cy (konsument) mo偶e odst膮pi膰 od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedaj膮cy zwr贸ci wszystkie otrzymane od Kupuj膮cego p艂atno艣ci.Aby odst膮pi膰 od umowy, nale偶y z艂o偶y膰 Sprzedaj膮cemu stosowne o艣wiadczenie woli, pisz膮c na adres e-mail:

sklep@njdrogerie.pl

Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 ze wzoru odst膮pienia od umowy, podanego poni偶ej. Przesy艂k臋 nale偶y nada膰 na adres NJ Drogeria, ul. Zatorska 60/2B, 52-215 Wroc艂aw.Wz贸r o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy (o艣wiadczenie to nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy):[adres sprzedaj膮cego]

Ja [imi臋, nazwisko kupuj膮cego] niniejszym informuj臋 o moim odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy: [nazwy kupionych przedmiot贸w], numery oferty / zam贸wienia [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiot贸w [data] .

Imi臋 i nazwisko: [imi臋 i nazwisko kupuj膮cego]

Nazwa u偶ytkownika: [login kupuj膮cego]

Adres: [adres kupuj膮cego]

Data: [data odst膮pienia od umowy]

Podpis: [tylko je偶eli formularz jest wysy艂any w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy

W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odes艂ania Towaru.

Brak mo偶liwo艣ci odst膮pienia od umowy

Prawo odst膮pienia od umowy zawartej w ramach sklepu njdrogerie.pl nie przys艂uguje Kupuj膮cemu (konsumentowi) w odniesieniu do um贸w:

  • 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

- w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

- w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;

- w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

Obowi膮zek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 rzeczy bez wad, z wy艂膮czeniem wad wskazanych w ofercie sprzeda偶y.

Mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz dost臋p do tych procedur

Kupuj膮cy b臋d膮cy konsumentem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim przy Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dost臋pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor贸w, znajduj膮 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem: www.uokik.gov.pl, w zak艂adce "Rozstrzyganie spor贸w konsumenckich".