Aby przegl膮da膰 t臋 stron臋 musisz zaakceptowa膰 przetwarzanie danych osobowych na zasadach okre艣lonych w polityce prywatno艣ci. Je艣li nie wyra偶asz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wy艂膮cznie cookies w przegl膮darce lub opuszczenie serwisu.

Polityka prywatno艣ci

Od dnia 21 maja 2021 roku firma Tompol Tomasz Szczerba, ul. Wierzbowa 1, 55-040 Domas艂aw zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, szanuj膮c wszelkie prawa do prywatno艣ci Klient贸w sklepu internetowego njdrogerie.pl i w dba艂o艣ci o przestrzeganie przepis贸w prawa, opracowa艂a polityk臋 prywatno艣ci klient贸w/os贸b korzystaj膮cych ze sklepu njdrogerie.pl.

Firma Tompol Tomasz Szczerba, ul. Wierzbowa 1, 55-040 Domas艂aw zaznacza, 偶e podanie danych osobowych, a tak偶e zgoda na ich przetwarzanie s膮 ca艂kowicie dobrowolne. Ka偶da osoba korzystaj膮ca ze sklepu internetowego njdrogerie.pl ma prawo w ka偶dej chwili do zmiany, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ca艂kowitego usuni臋cia swoich danych osobowych bez podania przyczyny. Zmian臋 danych osobowych mo偶na dokona膰 samodzielnie poprzez edycj臋 i zapisanie danych po zalogowaniu si臋 do sklepu lub poprzez kontakt z wyznaczonym Administratorem Danych Osobowych za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres NJ Drogeria, ul. Zatorska 60/2B, 52-215 Wroc艂aw lub email: sklep@njdrogerie.pl

Dane osobowe b臋d膮 przechowywane i przetwarzane do momentu zg艂oszenia przez klienta ch臋ci ich usuni臋cia. Firma Tompol Tomasz Szczerba, ul. Wierzbowa 1, 55-040 Domas艂aw dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami. Dlatego, w trosce o najwy偶sz膮 jako艣膰 prowadzonej polityki prywatno艣ci, zastosowano do ochrony danych osobowych niezb臋dne zabezpieczenia organizacyjne, a tak偶e zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym.

DANE OSOBOWE

聽聽

Dane osobowe klient贸w s膮 pozyskiwane bezpo艣rednio od osoby kt贸rej dane dotycz膮. Klient podaje tylko niezb臋dne dane osobowe, kt贸re s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizacji zam贸wie艅, wystawienia dokumentu zakupu oraz je艣li zosta艂a wyra偶ona zgoda na otrzymywanie biuletynu na otrzymywanie powiadomie艅 i informacji marketingowych.
W trakcie rejestracji prosimy o podanie:
Dane Osobowe: Imi臋 I Nazwisko, Adres e-mail
Dane Firmy: Nazwa firmy, Numer NIP
Dane Teleadresowe: Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Kraj
Dane Kontaktowe: Telefon.

W trakcie sk艂adania zam贸wienia w sklepie internetowym njdrogerie.plu system pobiera automatycznie dane podane podczas rejestracji. W przypadku kiedy Klient wybierze inny adres wysy艂ki to prosimy o podanie danych do realizacji zam贸wienia:
imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy, oraz adres wysy艂ki.

Dane osobowe podane w trakcie sk艂adania zam贸wienia s膮 przetwarzane przez sklep internetowy njdrogerie.pl oraz nast臋puj膮ce podmioty w podanym poni偶ej zakresie: imi臋 i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane s膮 firmom przewozowym w postaci etykiety/potwierdzenia nadania/listu przewozowego b臋d膮cego jednocze艣nie zleceniem dor臋czenia przesy艂ki w zale偶no艣ci od wybranego rodzaju przesy艂ki przekazywane s膮: Kurier.

Przetwarzamy te偶 Twoje dane osobowe w celach wskazanych poni偶ej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celach zwi膮zanych z dozwolonymi dzia艂aniami marketingowymi, poprzez dost臋pne kana艂y komunikacji, w szczeg贸lno艣ci i za Twoj膮 zgod膮 - przez e-mail.

Przetwarzanie tych danych b臋dzie mo偶liwe wy艂膮cznie po wcze艣niejszym wyra偶eniu przez klienta zgody podczas rejestracji gdy klient zaznaczy, 偶e chce otrzymywa膰 informacje marketingowe w postaci newslettera/biuletynu.

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celach marketingowych do momentu zg艂oszenia przez klienta ch臋ci cofni臋cia zgody.

Podane dane nie b臋d膮 podlega膰 profilowaniu.

Firma Tompol Tomasz Szczerba, ul. Wierzbowa 1, 55-040 Domas艂aw nie b臋dzie przekazywa膰 danych osobowych klient贸w do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej.

聽聽

Klient kt贸ry uzna, 偶e zosta艂y naruszone prawa dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych mo偶e wnie艣膰 skarg臋 do: Biuro Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86