Aby przegl膮da膰 t臋 stron臋 musisz zaakceptowa膰 przetwarzanie danych osobowych na zasadach okre艣lonych w polityce prywatno艣ci. Je艣li nie wyra偶asz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wy艂膮cznie cookies w przegl膮darce lub opuszczenie serwisu.

Regulamin


-Zastosowane nazwy-

1. njdrogerie.pl - sklep oferuj膮cy sprzeda偶 przez internet.

2. U偶ytkownik - osoba pe艂noletnia posiadaj膮ca pe艂n膮 aktywacj臋 i rejestracj臋,mog膮ca kupowa膰 w serwisie.

3. Towar - to przedmiot b膮d藕 inne wystawione przez w艂a艣ciciela sklepu dobro, kt贸re mo偶e by膰 nabyte za pomoc膮 dost臋pnego systemu sprzeda偶y w sklepie.

4. Sprzedaj膮cy - w艂a艣ciciel sklepu wystawiaj膮cy towar.

5. Kupuj膮cy - osoba nabywaj膮ca przedmiot, towar itp.

-Postanowienia og贸lne-


1. Wszystkie transakcje w sklepie njdrogerie.pl zawierane s膮 w polskiej jednostce monetarnej PLN.

2. Z serwisu mog膮 korzysta膰 tylko i wy艂膮cznie osoby pe艂noletnie.

3. Sklep 艣wiadczy sprzeda偶 chemii i artyku艂贸w spo偶ywczych drog膮 internetow膮.

4. Sklep dzia艂a pod wszystkimi dost臋pnymi przegl膮darkami internetowymi.

5. Zam贸wienia nie s膮 realizowane poza obszarem terytorium Polski.

-U偶ytkowanie kont-

1. Gdy zostaje zawarta umowa, czyli zostanie kupiony poprzez portal njdrogerie.pl przedmiot, zostaje
wygenerowany i wys艂any email potwierdzaj膮cy do w艂a艣ciciela sklepu oraz kupuj膮cego

2. Wszelkie zmiany danych adresowych i kontaktowych powinny by膰 podawane i aktualizowane przez u偶ytkownika je偶eli ulegn膮 zmianie.

3. Stosujemy zabezpieczenia na wysokim poziomie a wszelkie dane s膮 przechowywane w bazie danych spe艂niaj膮cej wymogi prywatno艣ci i zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Wgl膮d do danych ma tylko w艂a艣ciciel sklepu oraz upowa偶nieni wyznaczeni pracownicy przez niego, dane nie b臋d膮 udost臋pniane osobom trzecim.

W celu realizacji wysy艂ki towaru dane adresowe s膮 przekazywane operatorom pocztowym.

Klient mo偶e w ka偶dym momencie edytowa膰 swoje dane po zalogowaniu na konto w sklepie, oraz wyst膮pi膰 pisz膮c na email: sklep@njdrogerie.pl prosz膮c o zamkni臋cie lub wykasowanie konta w sklepie.

W firmie Tompol Tomasz Szczerba, ul. Wierzbowa 1, 55-040 Domas艂aw, NIP: 8961179085 REGON: 931977317 zosta艂 wyznaczony Administrator Danych Osobowych. Wi臋cej informacji w Polityce prywatno艣ci.

-Realizacja zam贸wie艅-

1. Pracownicy sklepu po otrzymaniu informacji o zakupie w sklepie dokonanym przez u偶ytkownika (informacj臋 generuje automatycznie system sklepowy) oraz potwierdzeniu otrzymania p艂atno艣ci w najkr贸tszym mo偶liwym czasie przygotuj膮 towar i zostanie on wys艂any w ci膮gu 48h (najp贸藕niej w ci膮gu 7 dni roboczych) w razie braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia we wyznaczonym terminie sklep natychmiast dokona zwrotu ca艂o艣ci wp艂aconej kwoty przez klienta na wskazane przez niego konto bankowe.

W zale偶no艣ci od wybranej formy przesy艂ki (kurier) termin dostarczenia towaru od dnia wysy艂ki wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie s膮 cenami brutto, ewentualne jedyne dodatkowe koszty jakie doliczane s膮 do ceny przedmiotu to jego przesy艂ka (lub inne op艂aty dodatkowe je偶eli s膮 podane w tre艣ci opisu sprzedawanego przedmiotu) klient zawsze otrzymuje dok艂adne podsumowanie ostatecznych cen na etapie realizacji zam贸wienia w koszyku przed ostatecznym potwierdzeniem i wys艂aniem zam贸wienia, sklep wystawia faktur臋 lub rachunek za ka偶dy sprzedany przedmiot w sklepie.

3. P艂atno艣膰 za zakupione towary nale偶y przela膰 na dane sklepu podane w podsumowaniu zam贸wienia uwzgl臋dniaj膮c ca艂膮 podan膮 kwot臋. Obowi膮zuj膮ca forma p艂atno艣ci to przelew na konto.

4. Zgodnie z Ustaw膮 o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w okresie 14 dni od dostarczenia zam贸wionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odst膮pienia od umowy, wg og贸lnych zasad wynikaj膮cych z przepis贸w dotycz膮cych zawierania um贸w na odleg艂o艣膰. W razie odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a kupuj膮cy jest zwolniony z wszelkich zobowi膮za艅. Odsy艂any towar nale偶y dostarczy膰 na adres sklepu NJ Drogeria, ul. Zatorska 60/2B, 52-215 Wroc艂aw z pisemnym o艣wiadczeniem o odst膮pieniu od umowy, po zwrotnym otrzymaniu towaru sklep dokona zwrotu nale偶no艣ci za zakupiony towar w kwocie jak膮 ui艣ci艂 kupuj膮cy, zgodnie z prawem w przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 kupuj膮cy ponosi koszt odes艂ania produktu do naszego sklepu, sklep natomiast zwraca kupuj膮cemu zap艂at臋 za towar jak i za dostarczenie przesy艂ki czyli zwracana jest ca艂a kwota poniesionych koszt贸w podczas zakupu (zwrot pieni臋dzy do kupuj膮cego odbywa si臋 natychmiast po otrzymaniu zwr贸conego towaru).

5. W razie post臋powania reklamacyjnego towar nale偶y odes艂a膰 na adres: NJ Drogeria, ul. Zatorska 60/2B, 52-215 Wroc艂aw.

6. Reklamacje klient贸w s膮 rozpatrywane indywidualnie w ci膮gu 14 dni od zg艂oszenia.

7. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe s膮 chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami okre艣lonymi w Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

-Postanowienia ko艅cowe-

1. Regulamin zaczyna obowi膮zywa膰 z dniem 21 maja 2021 roku.

2. Wszelkie niezgodno艣ci z powy偶szym regulaminem i Prawem Polskim na kontach u偶ytkownik贸w mog膮 doprowadzi膰 do zawieszenia konta.